Kantpresscell

Bockcell

Bearbetar dina detaljer extra ekonomiskt och produktivt. Du uppnår konstant hög detaljkvalitet, dygnet runt om det behövs.

  • Med universalbockcellen producerar man dygnet runt med hög kvalitet och produktivitet.
  • Inlastningsstationen tar isär plåtarna under produktionen
  • Med det vridbara bordet på inlastningsstationen kan upp till fyra typer av detaljer tillverkas i en och samma arbetsgång.
  • Utan att avbryta bockningen sätter palltransportören in plåtar eller tar ut färdiga arbetsstycken

Kantpress

  • Kostnadseffektivitet, vid små serier 
  • Hög detalj noggrannhet

Trumpf TruBendcell 5000

Möjligheter

Maskinlängd

4 m

Presskraft  170 ton 
Detaljvikt

Upp till 60 kg

Manuell kantpress

Bystronic Xpert 150, Ursviken Optiflex 130

Möjligheter Bystronic Xpert 150

Maskinlängd

3 m

Max avlastningslängd  150 ton 

 

Möjligheter Ursviken Optiflex 130

Maskinlängd

3 m

Max avlastningslängd  130 ton