Pulverlackering

Ytbehandling

Fördelarna med pulverlack är många. Bland annat så ger denna ytbehandling produkten en längre livslängd än till exempel elförzinkning eller kromatering. Jämfört med lackering med våt lack så ger pulverformen dessutom en mycket jämnare och finare applicering vid hörn och kanter, oavsett i vilken riktning det har hängt under appliceringen av pulvret.

Förutom den höga kvaliteten på slutresultatet så är det både enkelt och ekonomiskt samt miljövänligt att använda pulverlack. Till skillnad från våtlack så blir det väldigt lite spill när man använder pulverlack eftersom det pulver som inte träffar föremålet kan samlas upp och återanvändas. Pulverlack är inte bara känt för sin stora slitstarkhet utan även mångsidighet.

Pulverlacken har också fördelen att den kan blandas med olika komponenter som till exempel gör ytan friktionsfri eller antistatisk. Man kan även lägga på mycket tjockare lager av pulverlack jämfört med våtlack, som genast börjar rinna om den blir för tjock.

Hur lägger man på pulverlack?

Precis som vid all lackering så krävs en del förbehandling av ytorna som ska lackeras detaljerna går igenom en tvätt där oljor och andra rester tas bort.

 

Pulvret läggs på genom en process där pulvret görs statiskt med hjälp av en elektrisk laddning, och därigenom fastnar pulverpartiklarna på föremålet när de sprutas på med hjälp av tryckluft. Efter appliceringen av pulverlacken så måste ytan härdas och det görs genom att utsätta föremålet för hög temperatur en viss tid.  

Lackeringsline, manuell lackeringsbox

Möjligheter Lackeringsline

Järnfosfatering

 

Max höjd  1200 mm 
Max bredd

800 mm

Max längd

5000 mm

 

Möjligheter Manuell lackeringsbox

Max höjd  2000 mm 
Max bredd

2000 mm

Max längd

3000 mm